Sự kết hợp hiệu quả tuyệt vời giữa công suất điện cao nhất và tính thẩm mỹ hiện đại nhằm mục đích tối đa hóa lợi ích của bạn từ việc đầu tư năng lượng mặt trời. 'Sấm sét' là sức mạnh hơn, 'Sấm sét' là tiết kiệm hơn.