Jaba Shakarishvili

Jaba Shakarishvili

Giám đốc khu vực
Bắc Âu, Nam Á

ĐT: +49 8231 929 25 22 (Ext.209)
Fax: +49 8231 978 26 69
ĐTDĐ: +995 577 38 68 31 (Telegram, WhatsApp & Viber)


jaba@ae-solar.com
https://www.linkedin.com/in/jshakarishvili/