Irakli Ubilava

Irakli Ubilava

Giám đốc kinh doanh cấp cao
CTrung Âu, Cộng đồng các quốc gia độc lập

ĐT: +49 8231 929 25 22 (Ext.208)
Fax: +49 8231 978 26 69
ĐTDĐ: +995 577 005 358 (Telegram, WhatsApp & Viber)


i.ubilava@ae-solar.com
linkedin.com/in/irakli-ubilava-818015153/