Lịch sử

{“main-title”:{“component”:”hc_title”,”id”:”main-title”,”title”:”About”,”subtitle”:””,”title_content”:{“component”:”hc_title_base”,”id”:”title-base”,”image”:””,”breadcrumbs”:true,”white”:false}},”section_5ZtkL”:{“component”:”hc_section”,”id”:”section_5ZtkL”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”box_middle”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:”bg-white”,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”column_lVlZO”,”column_width”:”col-md-6″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:”col-sm-6 “,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_space”,”id”:”AWF92″,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”m”,”height”:””},{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”spbP4″,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”TỪ NĂM 2003″,”tag”:”h2″},{“component”:”hc_text_block”,”id”:”7XjSG”,”css_classes”:”text-s “,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”content”:”AE Solar Công ty TIER1 được sáng lập bởi Tiến sĩ Alexander Maier và các em của ông tại Königsbrunn, Đức. AE Solar là một trong những thương hiệu dẫn đầu trong ngành công nghiệp năng lượng tái tạo, cung cấp những sản phẩm và dịch vụ năng lượng mới chất lượng cao từ năm 2003.\nĐược thúc đẩy bởi cả những đổi mới trong công nghệ và chiến lược thương hiệu hiệu quả, AE Solar liên tục mở rộng chuỗi công nghiệp thượng nguồn và thực hiện thành công các dự án hạ nguồn. Thương hiệu AE Solar đồng nghĩa với các mô-đun quang điện chất lượng cao, chất lượng hàng đầu và có chuyên môn về đổi mới công nghệ PV, ứng dụng và phát triển hệ thống.\nAE solar là nhà cung cấp vật liệu và thành phần cao cấp đồng thời là nhà phát triển dự án. Chúng tôi có mạng lưới tiếp thị và bán hàng toàn cầu nhằm cung cấp năng lượng sạch cho người dùng cuối đồng thời quảng bá các giá trị thương hiệu cốt lõi với sự ổn định, bền bỉ và đáng tin cậy.\nNhờ những trụ cột này, sự cân bằng giữa giá cả và chất lượng phù hợp với việc cung cấp sản phẩm, giảm chi phí điện năng (LCOE), và do đó tối đa hóa lợi tức đầu tư (ROI).\n”},{“component”:”hc_space”,”id”:”xng1d”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”m”,”height”:””}]},{“component”:”hc_column”,”id”:”column_kOLLp”,”column_width”:”col-md-3″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:”col-sm-6 “,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_space”,”id”:”dAI2E”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”m”,”height”:””},{“component”:”hc_image_box”,”id”:”CwDAN”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:”row-15″,”custom_css_styles”:””,”image”:”https://ae-solar.com/wp-content/uploads/2020/05/WEB-PLAY-2-03-683×1024.png|1500|1001|33368563″,”link_type”:”lightbox”,”lightbox_animation”:”fade-in”,”caption”:””,”inner_caption”:false,”new_window”:false,”link”:”https://ae-solar.com/wp-content/uploads/2018/10/AE-Solar-Presentation-in-VI.pdf”,”link_content”:[],”lightbox_size”:””,”scrollbox”:false,”icon”:””,”style”:””,”icon_position”:””,”image_animation”:””,”icon_animation”:””,”thumb_size”:”large”,”icon_hidden”:true,”img_box_inner_caption”:true,”caption_img_box”:””,”alt”:””}]},{“component”:”hc_column”,”id”:”column_WtMXQ”,”column_width”:”col-md-3″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:”col-sm-12 “,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_space”,”id”:”EfsuG”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”m”,”height”:””},{“component”:”hc_image_box”,”id”:”kwWi7″,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:”row-15″,”custom_css_styles”:””,”image”:”https://ae-solar.com/wp-content/uploads/2020/05/WEB-PLAY-2-04-683×1024.png|1500|1001|33368562″,”link_type”:”lightbox”,”lightbox_animation”:”fade-in”,”caption”:””,”inner_caption”:false,”new_window”:false,”link”:”https://www.youtube.com/watch?v=27MMLgS3PuQ”,”link_content”:[],”lightbox_size”:””,”scrollbox”:false,”icon”:”im-play-music”,”style”:””,”icon_position”:”i-center”,”image_animation”:””,”icon_animation”:””,”thumb_size”:”large”,”icon_hidden”:true,”img_box_inner_caption”:true,”caption_img_box”:””,”alt”:””}]},{“component”:”hc_column”,”id”:”column_ItOfx”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[]}],”section_settings”:””},”section_dkmWj”:{“component”:”hc_section”,”id”:”section_dkmWj”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”box_middle”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”column_WxaYZ”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:”proporzional-row “,”custom_css_classes”:”proporzional-row-sm”,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”column_f5oJO”,”column_width”:”col-md-6″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”6ShVH”,”css_classes”:”text-color “,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”SỨ MỆNH”,”tag”:”h2″},{“component”:”hc_text_block”,”id”:”UjHVq”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”content”:”Điện mặt trời sẽ là nguồn năng lượng chủ yếu cho công cuộc chuyển đổi thế giới sắp tới dẫn đầu bởi cuộc cách mạng hydro, robot hóa và trí tuệ nhân tạo – tất cả được kết hợp trong kỷ nguyên công nghiệp mới.\n\nNhiệm vụ của chúng tôi là làm cho điện mặt trời trở thành nguồn năng lượng chính, bền vững và giá cả phải chăng nhất bằng cách cung cấp các sản phẩm chất lượng và giá cả cạnh tranh.“}]},{“component”:”hc_column”,”id”:”column_LTVTE”,”column_width”:”col-md-6″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_image_box”,”id”:”Kbh8i”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”image”:”https://ae-solar.com/wp-content/uploads/2020/02/factory-1024×682.jpg|1704|2560|33366936″,”link_type”:”lightbox”,”lightbox_animation”:”fade-in”,”caption”:””,”inner_caption”:false,”new_window”:false,”link”:”https://ae-solar.com/wp-content/uploads/2020/02/factory-1024×682.jpg”,”link_content”:[],”lightbox_size”:””,”scrollbox”:false,”icon”:””,”style”:””,”icon_position”:””,”image_animation”:””,”icon_animation”:””,”thumb_size”:”large”,”icon_hidden”:true,”img_box_inner_caption”:true,”caption_img_box”:””,”alt”:””}]}]},{“component”:”hc_column”,”id”:”column_PwH4M”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_space”,”id”:”EM8C7″,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:””,”height”:””}]},{“component”:”hc_column”,”id”:”column_nJYec”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:”proporzional-row “,”custom_css_classes”:”proporzional-row-sm”,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”rP3Gb”,”column_width”:”col-md-6″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_image_box”,”id”:”bgRNj”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”image”:”https://ae-solar.com/wp-content/uploads/2020/04/IMAGE-2020-04-18-142713-1024×681.jpg|851|1280|33368119″,”link_type”:”lightbox”,”lightbox_animation”:”fade-in”,”caption”:””,”inner_caption”:false,”new_window”:false,”link”:”https://ae-solar.com/wp-content/uploads/2020/04/IMAGE-2020-04-18-142713-1024×681.jpg”,”link_content”:[],”lightbox_size”:””,”scrollbox”:false,”icon”:””,”style”:””,”icon_position”:””,”image_animation”:””,”icon_animation”:””,”thumb_size”:”large”,”icon_hidden”:true,”img_box_inner_caption”:true,”caption_img_box”:””,”alt”:””}]},{“component”:”hc_column”,”id”:”QArOf”,”column_width”:”col-md-6″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”5Z1TX”,”css_classes”:”text-color “,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”TẦM NHÌN”,”tag”:”h2″},{“component”:”hc_text_block”,”id”:”OsnNW”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”content”:”Chúng tôi thực sự tin rằng đã đến lúc để giải cứu thế giới bằng cách sử dụng tất cả các công nghệ hiện có và có thể được phát triển trong tương lai gần nhất. Nhân loại cần ngăn chặn biến đổi khí hậu, ô nhiễm, nghèo đói và giải quyết các vấn đề khan hiếm môi trường. Những thách thức toàn cầu này chỉ có thể được đáp ứng nếu các giải pháp được đưa ra là khả thi để thực hiện.\n\nChúng tôi mong muốn trở thành thương hiệu sản xuất sản phẩm chất lượng cao hàng đầu châu Âu, cung cấp tính khả thi về mặt kinh tế và giải cứu công nghệ tương lai của chúng tôi trên toàn thế giới.\n”}]}]}],”section_settings”:””},”section_Kpyxx”:{“component”:”hc_section”,”id”:”section_Kpyxx”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”box_middle”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:”bg-white”,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”d81KE”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:”col-sm-6 “,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”column_HIdRH”,”column_width”:”col-md-3″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_icon_box”,”id”:”05HsT”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”icon”:”fa fa-industry”,”icon_style”:””,”icon_image”:””,”icon_position”:”left”,”icon_size”:”text-xl”,”title_size”:”text-m”,”text_size”:”text-s”,”title”:”Các nhà máy ở Châu Âu và Châu Á”,”subtitle”:””}]},{“component”:”hc_column”,”id”:”column_TvOS4″,”column_width”:”col-md-3″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_icon_box”,”id”:”yq151″,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”icon”:”fa fa-flag-checkered”,”icon_style”:””,”icon_image”:””,”icon_position”:”left”,”icon_size”:”text-xl”,”title_size”:”text-m”,”text_size”:”text-s”,”title”:”Có mặt trên hơn 95+ quốc gia “,”subtitle”:””}]},{“component”:”hc_column”,”id”:”column_UJxQ4″,”column_width”:”col-md-3″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_icon_box”,”id”:”7CbhY”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”icon”:”fa fa-thumbs-o-up”,”icon_style”:””,”icon_image”:””,”icon_position”:”left”,”icon_size”:”text-xl”,”title_size”:”text-m”,”text_size”:”text-s”,”title”:”Phục vụ hơn 3200 dự án điện năng lượng mặt trời trên toàn thế giới “,”subtitle”:””}]},{“component”:”hc_column”,”id”:”column_ipfVX”,”column_width”:”col-md-3″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_icon_box”,”id”:”6N6mI”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”icon”:”fa fa-rocket”,”icon_style”:””,”icon_image”:””,”icon_position”:”left”,”icon_size”:”text-xl”,”title_size”:”text-m”,”text_size”:”text-s”,”title”:”Với kinh nghiệm từ năm 2003 “,”subtitle”:””}]}]},{“component”:”hc_image”,”id”:”camzV”,”css_classes”:”col-center “,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:”width: 100%;”,”image”:”https://ae-solar.com/wp-content/uploads/2021/02/map-1024×513.png|1774|3544|33375290″,”alt”:””,”thumb_size”:”large”}],”section_settings”:{“component”:”hc_section_image”,”id”:”section-image”,”image”:””,”full_screen”:false,”full_screen_height”:””,”parallax”:false,”bleed”:””,”ken_burn”:””,”bg_pos”:””,”overlay”:””}},”section_5ZtkF”:{“component”:”hc_section”,”id”:”section_5ZtkF”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”box_middle”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”column_YGtmr”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”5hVES”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:”text-align:center; padding: 0 0 35px 0;”,”text”:”Lịch sử”,”tag”:”h1″},{“component”:”hc_timeline”,”id”:”D3U1N”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:”timeline-imgs”,”custom_css_styles”:””,”rows”:[{“component”:”repeater_item”,”id”:”I6oCB”,”title”:””,”subtitle”:””,”content”:”AE Solar được thành lập tại Königsbrunn, Đức với tư cách là một công ty lắp đặt hệ thống pin mặt trời sở hữu gia đình.”,”position”:””,”date”:”2003″,”date_subtitle”:””},{“component”:”repeater_item”,”id”:”0jgh7″,”title”:””,”subtitle”:””,”content”:”Sản xuất mô-đun mono / poly PV lắp ráp thủ công 50MW / năm. “,”position”:”right”,”date”:”2009 “,”date_subtitle”:””},{“component”:”repeater_item”,”id”:”hLUez”,”title”:””,”subtitle”:””,”content”:”Bắt đầu sản xuất tấm pin có hai mặt phủ bằng kính và tấm pin có khả năng đón nắng từ cả hai mặt.”,”position”:””,”date”:”2012″,”date_subtitle”:””},{“component”:”repeater_item”,”id”:”6t9G2″,”title”:””,”subtitle”:””,”content”:”Dây chuyền sản xuất tấm pin bán tự động 150 MW / năm đã được thiết lập.”,”position”:”right”,”date”:”2013″,”date_subtitle”:””},{“component”:”repeater_item”,”id”:”TcpdQ”,”title”:””,”subtitle”:””,”content”:”Bắt đầu sản xuất tấm pin có hai mặt phủ bằng kính và tấm pin có khả năng đón nắng từ cả hai mặt.”,”position”:””,”date”:”2014″,”date_subtitle”:””},{“component”:”repeater_item”,”id”:”q0dyU”,”title”:””,”subtitle”:””,”content”:”Dây chuyền sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời tự động 250 MW / năm đã được thiết lập.”,”position”:”right”,”date”:”2016 “,”date_subtitle”:””},{“component”:”repeater_item”,”id”:”nSUdH”,”title”:””,”subtitle”:””,”content”:”•\tCác tấm pin năng lượng mặt trời chống nóng được phát minh. “,”position”:””,”date”:”2016 “,”date_subtitle”:””},{“component”:”repeater_item”,”id”:”GvneD”,”title”:””,”subtitle”:””,”content”:” Giải thưởng SNEC 2017 PV Power Expo Top 10 nổi bật. “,”position”:”right”,”date”:”2017″,”date_subtitle”:””},{“component”:”repeater_item”,”id”:”7AhoI”,”title”:””,”subtitle”:””,”content”:”Bắt đầu sản xuất hàng loạt tấm pin năng lượng mặt trời chống nóng “,”position”:””,”date”:”2017″,”date_subtitle”:””},{“component”:”repeater_item”,”id”:”EFTxG”,”title”:””,”subtitle”:””,”content”:”Dây chuyền sản xuất tấm pin năng lượng mặt hoàn toàn tự động 525 MW / năm đã được thiết lập “,”position”:”right”,”date”:”2017″,”date_subtitle”:””},{“component”:”repeater_item”,”id”:”rmBsz”,”title”:””,”subtitle”:””,”content”:”ạp chí PV Giải thưởng sáng tạo hàng đầu 2018 “,”position”:””,”date”:”2018 “,”date_subtitle”:””},{“component”:”repeater_item”,”id”:”nglK8″,”title”:””,”subtitle”:””,”content”:”Chung kết giải thưởng điện mặt trời Inter Solar 2019 I“,”position”:”right”,”date”:”2019″,”date_subtitle”:””},{“component”:”repeater_item”,”id”:”sV1cZ”,”title”:””,”subtitle”:””,”content”:”1 GW/year PV modules manufacturing total capacity reached with Tổng công suất sản xuất các tấm pin năng lượng mặt trời 1 GW / năm đạt 500 MW / năm thứ hai hoàn toàn tự động và lớn nhất ở châu Âu dưới một công trình sản xuất mái được thành lập. “,”position”:””,”date”:”2019″,”date_subtitle”:””},{“component”:”repeater_item”,”id”:”HwTOl”,”title”:””,”subtitle”:””,”content”:”AE Solar trở thành thành viên của Hiệp ước Toàn cầu Liên Hợp Quốc “,”position”:”right”,”date”:”2019″,”date_subtitle”:””},{“component”:”repeater_item”,”id”:”leMFS”,”title”:””,”subtitle”:””,”content”:”AE Solar có mặt và phân phối trên hơn 95+ quốc gia. \nĐể xem video lịch sử của chúng tôi xin vui lòng bấm vào đây. \n”,”position”:””,”date”:”2020″,”date_subtitle”:””},{“component”:”repeater_item”,”id”:”i556i”,”title”:””,”subtitle”:””,”content”:”Nhà máy mới ở Thổ Nhĩ Kỳ, Keysary, 1 GW.”,”position”:”right”,”date”:”2021″,”date_subtitle”:””},{“component”:”repeater_item”,”id”:”vISm5″,”title”:””,”subtitle”:””,”content”:”Giải thưởng thương hiệu pv hàng đầu Việt Nam“,”position”:””,”date”:””,”date_subtitle”:””}]}]}],”section_settings”:{“component”:”hc_section_image”,”id”:”section-image”,”image”:””,”full_screen”:false,”full_screen_height”:””,”parallax”:false,”bleed”:””,”ken_burn”:””,”bg_pos”:””,”overlay”:””}},”scripts”:{“lightbox”:”jquery.magnific-popup.min.js”,”components”:”jquery.tab-accordion.js”},”css”:{“lightbox”:”scripts/magnific-popup.css”,”components”:”css/components.css”},”css_page”:””,”template_setting”:{“settings”:{“id”:”settings”}},”template_setting_top”:{},”page_setting”:{“settings”:[“lock-mode-off”]}}

Subscribe to receive discounts and updated pricing first!